Jsem potravinář tělem i duší!

„Objev nového jídla znamená pro štěstí lidské rasy víc než objev hvězdy.“

TIP: Sledujte mě na facebooku! Pravidelně sdílím zajímavé aktuality z potravinářského průmyslu.

V čem se liším oproti konkurenci?

Požadavky norem a legislativy dokáže odrecitovat každý. Ale co z toho Vaši zaměstnanci mají? Já zastávám ten názor, že vše je potřeba odůvodnit a ukázat na příkladech. Své školicí prezentace připravuji na míru dle produktů, které klient vyrábí. Vždy se se mnou dozvíte něco nového, a rozhodně se nebudete nudit! Navíc pro Vás připravím školicí materiály, které ocení každý zaměstnanec. Můžeme spolu provést audit „nanečisto“, nebo se domluvíme na konzultaci, která podpoří oddělení kvality, a interní auditory zbaví provozní slepoty.

TIP: Zhlédněte záznam z konference New Food Forum 2022. Můj výstup na této konferenci byl zaměřen na fortifikaci rostlinných alternativ a na potravinářské obaly.

Školím i velké skupiny lidí

Mám zkušenosti s přednáškami z akademické půdy, kde jsem přednášela i pro posluchače Univerzity třetího věku. Obsah svých prezentací dokážu uzpůsobit opravdu každé věkové kategorii – mým hlavním cílem je, aby se každý posluchač bavil, aby můj výklad byl záživný, zároveň vždy náležitě zdůrazňuji důležitá fakta, která je vhodné si zapamatovat.

Vzdělání a certifikace

Na fakultě chemické VUT jsem vystudovala obor potravinářská chemie a biotechnologie, a od té doby se v potravinářství neustále vzdělávám, prohlubuji své znalosti, a obnovuji certifikace na potravinářské standardy. Výpis několika kurzů a certifikací naleznete níže.

Požadavky GFSI uznávaných norem: BRC, IFS, FSSC 22000
Potravinářská legislativa, autenticita potravin
Trendy v potravinářském průmyslu
Mykotoxiny v zemědělské produkci
ISO 9001, správa dokumentace
Projektové řízení krok za krokem
 Výživové poradenství
Potravinové alergie a intolerance
ISO 22000, FSMS
Finanční řízení firmy
 Systém HACCP
Analýza dat
Zhlédněte záznam z webináře "Češi a rostlinné alternativy mléka a mléčných produktů", na kterém jsem vystoupila.

Zkušenosti

Při své bakalářské práci jsem ve spolupráci s Centrem výzkumu globální změny Akademie věd ČR zkoumala vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na obsah proteinů v pšenici. Při své diplomové práci jsem trávila mnoho času v laboratoři a kultivovala jsem mikroogranismy s cílem zjistit, za jakých podmínek produkují největší množství metabolitů využitelných v potravinářském průmyslu. Za tuto rozsáhlou práci jsem byla oceněna cenou rektora.

Již během studií jsem měla možnost poznat mnoho potravinářských výrob jak z pozice dělníka, tak z pozice kvalitáře či laborantky, a věřte mi, tyto zkušenosti jsou k nezaplacení – vnímáte všední problémy ve výrobě, které byste z pozice manažera jen těžko odhalili. Prošla jsem výroby certifikované dle všech GFSI-uznávaných norem, pracovala jsem také v potravinářských laboratořích a jako technik kvality.

V současné době pracuji ve firmě ViskoTeepak, s.r.o. jako lead auditor (vedoucí interních auditorů, příprava na externí audity, provádění dodavatelských auditů), vedu tým HACCP, školím pravidelně zaměstnance (požadavky GFSI-norem, HACCP, Halal, Košer, ISO, …). Podporuji zákaznický servis (Food Safety formuláře, plnění legislativy, prohlášení o shodě, prohlášení o obsahu nebezpečných látek, …), jsem zodpovědná za neustálé zlepšování (Kaizen), správu dokumentace, spolupracuji s laboratoří.

Kladu velký důraz na neustálé vzdělávání v oboru, a každý rok se účastním mnoha kurzů a seminářů, abych Vám vždy mohla poskytnout ty nejaktuálnější informace.

Recenze

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

Kristen Lewis

Founder

James O'Neil

Manager

Nataliya Stepulev

Receptionist

Space to make your
greatest impact.

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.